Trang chủ > Khả năng của Công ty > Làm sạch Hội thảo

TẠI SAO CHỌN CỦA CHÚNG TÔI?

1) NHÀ MÁY CHILI VÀ PAPRIKA TIN NĂM 2000

2) 100% tự nhiên và nhà máy PAPRIKA VÀ CHILI

3) THIẾT BỊ X ST LÝ NƯỚC THẢI

4) LABORATORY TỰ NHIÊN giữ toàn bộ kiểm soát từ vật liệu đến các sản phẩm cuối cùng

5) HỘI THẢO VỆ SINH để làm cho sản xuất an toàn hơn và chữa bệnh

6) TRACEABILITY SYSTEM làm cho mỗi vấn đề có thể được tìm thấy lý do

THIẾT KẾ X C LÝ CỦA CHÚNG TÔI

Hội thảo được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu của GMP thực phẩm cao cấp, phòng đóng gói được thiết kế với 18 ~ 25 độ.

Toàn bộ hệ thống xử lý được thiết kế với dây chuyền sản xuất tiếp tục / không khí / dây chuyền sản xuất tự động