TRUNG QUỐC HƠI KHỬ TRÙNG TỰ NHIÊN ỚT, NGHIỀN NÁT

TRUNG QUỐC HƠI KHỬ TRÙNG TỰ NHIÊN ỚT, NGHIỀN NÁT

1. đặc điểm kỹ thuật sản phẩm: 1) chất lượng: dựa trên yêu cầu của khách hàng, usd1900/mt-usd4000/mt 2) khử trùng: hơi nước tiệt trùng hoặc bình thường 3) HOT: nhẹ, Trung, cao bể 4) lưới: 6-20 5) hạt: hạt giống có thể nhìn thấy hoặc vô hình hạt giống hay không có hạt 6) chất liệu: 100% nóng ớt 7) chính xử lý: công nhân...

Nói chuyện ngay