Khô ớt Ring

Nóng ớt cắt Triều / ớt ring1. Lý do tại sao bạn sẽ không phải thất vọng khi chọn chúng tôi: 1) nhà máy khô ngọt paprika và hot chili kể từ năm 2000 2) đã xác nhận hơi khử trùng máy 3) của cl

Nói chuyện ngay