Hạt giống ớt khô

Hot Chili SeedsProduct đặc điểm kỹ thuật: lý do tại sao bạn sẽ không phải thất vọng khi chọn chúng tôi: 1) nhà máy khô ngọt paprika và hot chili kể từ năm 2000 2) đã xác nhận hơi khử trùng máy 3) riêng cle

Nói chuyện ngay