High Class BRC đảm bảo khô ớt bột đỏ ớt

High Class BRC đảm bảo khô ớt bột đỏ ớt

Thanh Đảo Tai Foong Foods Co, Ltd là một trong những tốt nhất sấy khô ớt đỏ ớt bột nhà sản xuất và nhà cung cấp tại Trung Quốc, và cũng là một nhà máy chuyên nghiệp và công ty, chào mừng đến bột ớt bột bán buôn chất lượng cao, hạt tiêu bột mặt đất, ớt đất, xay xát ớt, xay xát, ớt ...