Khô ớt đỏ Mỹ

Khô ớt đỏ Mỹ

Toàn bộ American Red ChilliProduct đặc điểm kỹ thuật: 1) thân: thân hoặc stemless2) rửa: Giặt rửa hoặc nước wash3) THỤC: 7000-8000, Trung hot4) chính xử lý: người lao động lựa chọn-pass wa stoner-giặt (nước)

Nói chuyện ngay