Khô ớt Triều

TRIỀU ỚT STEMLESS1. Đặc điểm kỹ thuật: 1) chiều dài: 3-7 cm 2) lớp: 1st3) THỤC: 8000-15000SHU4) kiểm soát chất lượng: dựa trên EU regulation5) chế biến chính: stoner/giặt rửa/kim loại detector7) mẫu: thể thay đổi

Nói chuyện ngay