Khô Jinta ớt

Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm JINTA ớt: 1) rửa: Giặt rửa 2) thân: với thân cây hay stemless3) SHU:2000-5000 nhẹ hot4) chính xử lý: người lao động lựa chọn-pass stoner-giặt rửa máy giặt máy-công nhân selectio

Nói chuyện ngay