Đầu lớp khô ớt bán buôn bột ớt đỏ

Đầu lớp khô ớt bán buôn bột ớt đỏ

Công ty thực phẩm Thái Qingdao Foong là một trong những nhà sản xuất tốt nhất khô nóng bột ớt đỏ và nhà cung cấp ở Trung Quốc, và cũng một nhà máy sản xuất chuyên nghiệp và công ty, chào mừng đến với bán buôn chất bột ớt, hạt tiêu bột hạt tiêu xay, ớt mặt đất, xay ớt xay hạt tiêu, ớt...

Nói chuyện ngay