Khô toàn bộ Paprika

Cả ngọt paprika1. Đặc điểm kỹ thuật sản phẩm: 1) thân: thân hoặc stemless2) rửa: Giặt rửa hoặc nước wash3) xuất xứ: tân cương, China4) chính xử lý: người lao động lựa chọn-pass stoner-giặt (nước) rửa mach

Nói chuyện ngay