Khô ngọt đỏ bột Paprika

Đặc điểm kỹ thuật POWDERProduct SWEET PAPRIKA: lý do tại sao bạn sẽ không phải thất vọng khi chọn chúng tôi: 1) nhà máy khô ngọt paprika và hot chili kể từ năm 2000 2) đã xác nhận máy tiệt trùng hơi nước 3) ow

Nói chuyện ngay