Khô ngọt hạt giống đỏ Paprika

SWEET PAPRIKA SEEDSProduct đặc điểm kỹ thuật: 1QUALITY1ST GRADE2STERILIZEDsteam khử trùng hoặc normal3QUALITYAflatoxin, ochratoxin, thuốc trừ sâu là tất cả đều dựa trên EU regulations4MOISTURE < 10% 5MAIN PROCESSINGston

Nói chuyện ngay