Bột paprika trong tiếng Trung Quốc

Bột paprika trong tiếng Trung Quốc