Dầu hạt tiêu ớt cay Trung Quốc

Dầu hạt tiêu ớt cay Trung Quốc

dầu ớt , hạt giống ớt dầu , dầu hạt tiêu , hạt tiêu paprika dầu , dầu ớt , dầu ớt đỏ , đỏ paprika dầu đặc điểm kỹ thuật sản phẩm: chào đón, bạn thân mến, chúng tôi là: 1) nhà máy của ớt ngọt khô và ớt nóng từ năm 2000 2) có máy tiệt trùng hơi nước 3) làm sạch-hội thảo và nội bộ ...

Nói chuyện ngay