Trang chủ > Triển lãm > Nội dung
Ớt no-đất cây giống có thể ngăn chặn đất-borne bệnh
Mar 02, 2016

Soilless cây giống là chủ yếu cho bé mà không có đất và phân bón cho vườn ươm, nhưng với than bùn và vermiculite trộn lẫn với 3:1 như một bề mặt tăng trưởng.

Sẽ trộn tốt của ma trận mầm non nạp vào vườn ươm đĩa bên trong, sẽ nhiều với mẫu ma trận của vườn ươm đĩa cơ bản với, Shang thêm một gỗ, hơi phải xuống bởi, do lực lượng trên mỗi lỗ cho bé đang có một khu định cư của pit, sau đó sẽ tiêu hạt VOD Yu vườn ươm lỗ bên trong, mỗi lỗ hổng trong phát sóng 2 ~ 4 hạt, phát sóng Hou trên bìa leech đá , mẫu đĩa phẳng và làm cho của sắp xếp, sau đó với có thể tưới nước đổ khi thấm. Bao phủ nhựa tấm ở cây giống, Giữ độ ẩm, thúc đẩy nảy mầm. Sau khi gỡ bỏ cây giống xuất hiện của các tấm nhựa, sau khi cây con Qi theo các yêu cầu khác nhau của mỗi lỗ hổng 1 ~ 2 cây giống.