Trang chủ > Triển lãm > Nội dung
Tiêu phương pháp lưu trữ và gìn giữ tươi
Mar 02, 2016

Các phương pháp kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm

Kịp thời chọn ớt nhẹ vào túi đặc biệt tươi lí hoặc silicon cửa sổ túi, một túi mỗi 5-10kg. Cũng cần được thực hiện để tránh chạm vào ớt cay. Lưu trữ nên ở nhiệt độ phòng trước khi làm lạnh 1-2 ngày, sẽ bắt đầu chuyển màu đỏ, cơ học hoạt động của ớt và nhỏ ớt ra vào các vị trí trong một căn phòng mát mẻ. Xếp chồng không nên quá cao trong trường hợp thừa cân và nghiền nát ớt khi giàn giáo tốt nhất lớp và xếp chồng lên nhau. Và kho nhiệt độ trong nhà phải được kiểm soát tại 5-10 c, độ ẩm tương đối khoảng là 85%, với sự quan tâm đặc biệt đến vào mùa xuân, nhà kho, nhiệt độ trong nhà không vượt quá 8 độ, độ ẩm tương đối nên không lớn hơn 80%. Kiểm tra quản lý trong thời gian lưu trữ, chọn trái cây một cách kịp thời.