Trang chủ > Triển lãm > Nội dung
Các triệu chứng của Phytophthora giống bọ xanh hạt tiêu và các phương pháp kiểm soát
Mar 02, 2016

Kiểm soát phương pháp: 1, việc thực hiện

Thiệt hại lớn lá, trái cây và thân cây tiêu giống bọ xanh, đặc biệt là thân căn cứ có nhiều khả năng xảy ra. Cây giống giai đoạn bệnh, bắt đầu từ căn cứ của các thân cây, và xuất hiện chảy nước mềm thối, đốm màu xanh đậm, bệnh tật nhiều hơn nộp.