Trang chủ > Triển lãm > Nội dung
Nguyên nhân gây giống cây ớt từ cái chết?
Mar 02, 2016

Cơn bão tốt Thoạt nhìn, chết nóng mùa hè của cây giống tiêu, nặng mưa nhiệt độ Thoạt nhìn tốt, ánh sáng, tiếng mạnh mẽ, vì đất bão hòa oxy, hấp thụ gốc chức năng thấp, hấp thụ nước nhanh hơn so với tiếng mất nước, đang hiện héo, gọi là gian lận cái chết. Ban đầu, vào buổi sáng hoặc vào ban đêm, do nhiệt độ và máy nhiệt độ tăng, giảm trong tiếng, thực vật trở lại bình thường. Nếu 4-5 ngày sau, cây chết vẫn không trở lại bình thường, cho đến khi rễ chết, nó đã trở thành cây giống tiêu chết.