Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Rơi xuống thị trường hạt tiêu
Mar 02, 2016

Bầu trời cao trong những năm qua, năm nay là sự thất bại, xào giá giảm và khỏi danh sách 1,50-1,60, bây giờ tóc 7-9, sấy khô chi phí cũng thấp hơn nhiều, có những bạn bè hàng về cơ bản chỉ bị mất quá nhiều trong những năm cuối. Năm nay Ấn Độ tác động tiêu, mắm, ớt xắt nhỏ, ngâm bạn bè, bắt đầu hầu như không có, theo điều kiện này, Tianyu thị trường tự nhiên cho một tình yêu duy nhất giảm.