Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Tiêu trồng thời gian Mẹo
Mar 02, 2016

Hạt tiêu phù hợp thời gian gieo hạt theo điều kiện khí hậu địa phương, phương pháp canh tác và các trường hợp cụ thể khác. Chung trồng cây giống trong yêu cầu mùa thấp nhiệt độ 35-50, nhiệt mùa để trồng cây giống phải có 25-40 ngày. Trồng ngày trừ cây giống có thể tính toán thời gian gieo hạt. Để làm chủ thời gian gieo hạt, nếu quá sớm, gieo hạt giống lão hóa, dẫn đến rối loạn sinh sản và thực vật, thường dẫn đến quan trọng sự suy giảm sản xuất. Tại Quảng Đông, ớt có thể trồng quanh năm, nhưng thời gian tối ưu là mùa xuân và mùa thu trồng. Cuối mùa xuân gieo thời gian trong các tháng ~ 2 đầu, trước đó trồng ngày giữa tháng 3 ~ 4 tháng, thu hoạch tháng 5-7; mùa thu cây gieo ngày vào đầu tháng tám, trồng ngày cho tháng chín, thu hoạch cho 10-12 tháng. Mùa này ớt ra khỏi nhiệt độ cao và thời tiết lạnh, trồng trong điều kiện bình thường tăng trưởng và phát triển.