Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Hạt tiêu cây giống phương pháp
Mar 02, 2016

1, ghép và thủy lợi. Vào đầu tháng tư sau khi một thảm họa tiết có thể được cấy ghép, nói chung ngày 15-25. Hạt tiêu là bắt buộc khi cấy cây giống cao 16 ~ 17 cm, 8 lá, cây giống 50-60 ngày. Mỗi lỗ đôi cây, trồng cây trong thời gian sau khi tưới nước, đảm bảo sự sống còn của giống cây trồng. Một tuần sau khi cấy là bổ sung độ ẩm.

2, weeding, thủy lợi và thụ tinh. 1th khi máy có thể được thuê để hàng, hàng 3 cho toàn bộ cụm từ. Hạt tiêu vào giai đoạn nở, cần nhiều nước, thủy lợi, hoặc gây ra hoa thả tiêu. Nước một vài lần, không phải lũ thuỷ lợi để ngăn ngừa bệnh. Tưới để giữ cho các lĩnh vực trong mưa muộn. Với hàng 3 lần đối đầu mặc quần áo, 667m 2 5 kg phân bón urê, phụ làm giàu 10,2 kg, 10 kg phân bón phân lân và kali cacbonate diammonium 5,2 kg, đã được trao giải thưởng chất béo 65 kg cho toàn bộ cụm từ.