Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Trồng các công nghệ của ớt đỏ
Mar 02, 2016

Trang web chuẩn bị bón phân trồng ớt đất tốt tillage, tưới tiêu và hệ thống thoát nước, bằng phẳng, không có trong dung dịch muối kiềm và thấp đất canh tác. Trồng cần phân bón đủ, 10 ngày trước khi đất trồng chất lượng trang trại phân bón phân bón 5000 kg ~ 7500 kg, 75 kg ~ 100 kg, 50 kg Ammonium bicarbonate cho SSP phân bón cơ bản. 2/3 cho tầng Shi, cày ruộng 20 cm ~ 25 cm và 1/3 các hiệu ứng của ditching, tăng cường sử dụng. 80 cm dài từ sườn núi, Ridge chiều cao 15 cm, chiều rộng hàng 50 cm.

Sau khi cấy, trồng hạt tiêu nóng miêu Yingxuan 3:00 mây hay nắng, cây giống 1 ngày trước khi đổ nước, cây giống mất gốc càng nhiều đất, trên đường vận chuyển để chăm sóc không làm tổn thương người miêu Yegen, cố gắng không để trồng cây héo. Tiêu trồng không nên quá sâu, và son Ye Jieping liên kết theo tiêu chuẩn. Đất trồng 3000 cây có thể tưới đất sau khi trồng.