Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Ớt đỏ và đỏ ngọt Paprika
Jun 02, 2016


Chúng tôi có thể cung cấp sản phẩm ớt ngọt/nóng đỏ

Paprika ngọt:


Ớt đỏ ngọt toàn bộ/nghiền nát/bột

Nóng ớt: nghi ớt, ớt Mỹ, triều ớt, ớt jita...

Khô nóng bột ớt đỏ toàn bộ/nghiền nát /