Các gia vị khác

Khô SpicesProduct đặc điểm kỹ thuật: 1) chất lượng: dựa trên khách hàng request2) STERILIZED: hơi khử trùng hoặc normal3) đa dạng: hạt giống thì là Ai Cập, Dehydrate sản phẩm tỏi (bột/hạt/bông), hạt thì là, B

Nói chuyện ngay